Tämä sivu on tulostettu LAM-Ohjelmistot Oy:n internet-sivuilta (www.lamohjelmistot.fi) maanantaina 14.6.2021 klo 11:08Etusivu > Yrityksen historia

Yrityksen historia

LAM-Ohjelmistot Oy on perustettu syyskuussa 1992.
Yrityksen toiminta alkoi Dos-pohjaisella valmistusmenetelmien ylläpito-ohjelmistolla, joka toimi esikuvana nykyiselle LAM2000-ohjelmistotuotteelle. Dos-pohjainen ohjelmisto oli koodattu COBOL-ohjelmointikielellä.

Vuonna 1997 julkaistiin ensimmäinen Windows-versio valmistusmenetelmien ylläpito-ohjelmistosta. Ohjelmistolle annettiin nimeksi WinLam. Tämän ohjelmiston kehittämisessä käytettiin VisualBasic-ohjelmointikieltä ja tiedot tallennettiin relaatiotietokantaan (ACCESS). Ohjelmiston kehittämisessä oli mukana nykyinen yhteistyökumppani ATK-Palvelu Hakosalo.

Vuonna 2001 tehtiin seuraava isompi ohjelmistopäivitys, jossa uudistettiin valmistusmenetelmien ylläpito-ohjelmiston käyttöliittymä. Käyttöohjeet rakennettiin ohjelmiston sisään ja muutenkin käyttäjäystävällisyyttä parannettiin ja ominaisuuksia lisättiin reilusti. Uuden ohjelmiston nimeksi tuli LAM2000. LAM tarkoittaa Laskennallista Ajan Määritystä.

LAM2000-ohjelmistotuotteen lisäksi LAM-Ohjelmistot Oy on tehnyt vuosien varrella alihankitatöitä usealle suomalaiselle yritykselle. Alihankitatöihin on kuulunut niin ohjelmiston suunnittelua ja koodausta kuin ohjelmistoprojektien koordinointia, koulutusta ja konsultointia. Alihankitapalvelua jatketaan edelleen.

LAM-Ohjelmistot Oy • Sinkokatu 11, 26100 RAUMA • puh: (02) 833 7555, gsm: 050 569 1705 • www.lamohjelmistot.fi